ANBI Gegevens en privacy

ANBI Gegevens 

Naam:  Stichting Jongerenpastoraat C.A.P (Cor Amator Pauperum)
RSINnr: 816120675
KvK Nummer: 14087361
SBI-codePostadres: Marcus Aurelius 6

6121 NX Born
Telefoon: 046-4861468
Mailadres:  fransienvdbeek@home.nl
Bezoekadres: Bronstraat 2
6121 LG Born

Voorzitter: Albert van der Leeuw
Secretaris: Armand Odekerken
Penningmeester: Jan van de Geer
Bestuurslid: Zr. Matheé van Neer
Bestuurslid:  Fransien van der Beek

Privacy:
Binnen onze stichting vinden wij privacy belangrijk, als u wilt weten wat wij doen om de privacy te behouden kunt u het volgende document lezen. Privacy Stichting CAP

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het entameren en realiseren van activiteiten, in het bijzonder gericht op de geestelijke begeleiding en vorming van jongeren, zuks op basis van de beginselen en spiritualiteit van de congregatie met berekking tot dit werk.
Congregatie: Zuster van de Goddelijke Voorzienigheid

Een financiële verantwoording vind u in ons jaarverslag. Dit verslag is bijgevoegd.

Organisatie Stichting Jongerenpastoraat C.A.P.
De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur, een stuurgroep en werkgroepen. Het dagelijks bestuur heeft een controlerende functie. Zij voeren niet zelf uit en behouden daarmee een helikopteroverzicht. De twee leden van het bestuur voeren wel uit en houden tijdens activiteiten de eindverantwoording over het geheel.

De stuurgroep bestaat uit 2 personen per werkgroep waarvan een de hoofdverantwoordelijke is. Tevens zitten de twee leden van het bestuur in deze groep en een voorzitter/notulist. De stuurgroep vergadert 2 maal per jaar en besluit over de activiteiten welke op de agenda worden geplaatst.

De 5 werkgroepen zijn: kinderweekenden, CAP-weekend, zomerkamp, losse activiteiten zonder inkomsten en activiteiten die geld genereren.

Beloningsbeleid Stichting Jongerenpastoraat C.A.P.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Voor de bestuurders en de vrijwilligers geldt dat er geen beloning of vergoeding tegenover het verrichte werk staat. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten Stichting Jongerenpastoraat C.A.P.
In 2013 werden de volgende activiteiten ondernomen (in chronologische volgorde). Nieuwjaarsborrel, Bowlen, Ouderenweekend, Schaatsen, Kinderweekend, Jongerenweekend, Capversmiddag, Losse activiteit, Speeltuin, Zomerkamp, Barbecue, Kinderweekend, Woutershof, Holstershof en Filmavond.
De werkgroep geld generende activiteiten hield Rommelmarkten, Kienmiddagen i.s.m. de activiteitengroep van Zorgcentrum St. Maarten, kleding inzamelingen, Loten verkoop, Werkzaamheden t.b.v. evenementen.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013