Over Stichting CAP-Born

Wie zijn wij

Wij zijn Stichting CAP-Born, kortweg het CAP. Dit is de afkorting van Cor Amator Pauperum en betekent Hart dat de armen liefheeft. Het was de lijfspreuk van Guy Homery, stichter van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Créhen. Zij hebben zich altijd ingezet voor het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen.

Tegenwoordig wordt het CAP gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze groep organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren uit Born (en de wijde omgeving); geïnspireerd door het gedachtegoed van Guy Homery, doch op een eigentijdse wijze.

Daarnaast zetten we ons, buiten de jongeren om, maar met hulp van jongeren, in voor de gemeenschap. Dit doen we door aandacht te schenken aan de oudsten in onze gemeenschap.

 • Plezier
 • Samen zijn
 • Actief bezig zijn
 • Ontspanning
 • Genieten van soms bijzondere of alledaagse dingen
 • Gezellige of gekke dingen doen
 • Stilstaan of vieren rond een thema

Omdat wij ons inzetten voor elk mens en er voor iedereen zijn is ons motto tijdens elke activiteit: “Iedereen is welkom en niemand wordt buitengesloten!”

Onze vrijwilligers

De mensen die ons in staat stellen om alle dingen te doen die we belangrijk vinden zijn allemaal vrijwilligers. Zo is er een bestuur van vijf personen en is er een grote groep leiders, die de organisatie en coördinatie van de activiteiten voor de jeugd voor haar rekening neemt. De verantwoordelijkheid van de leiders ligt bij een aantal mensen met een pedagogische en/of sociaal maatschappelijke achtergrond. Bovendien kan iemand pas leider worden bij het CAP na een gesprek met de verantwoordelijke bestuursleden, waarbij met name de motivatie en de sociale competenties doorslaggevend zijn.

Het CAP spant zich niet alleen in om voldoende goede vrijwilligers/leiders beschikbaar te hebben om alle activiteiten te bemensen, maar zorgt er ook voor dat deze leiders ondersteund worden in de vorm van trainingen en vorming. Regelmatig is er aandacht tijdens bijeenkomsten voor het gedachtegoed van Guy en zijn zusters. Hiertoe maken we ook wel eens een reis terug naar onze wortels in Frankrijk. Verder kunnen de leiders via het CAP trainingen volgen op het gebied van EHBO, communicatie, sociale en pedagogische vaardigheden.

Hoe maken wij het mogelijk?

Qua middelen zijn wij als stichting altijd op zoek naar wegen om geld te verwerven. Wij vragen de jeugd die meedoet aan onze activiteiten om bij te dragen in de kosten. Maar vanwege ons motto ”Iedereen is welkom en niemand wordt buitengesloten!” willen wij niet dat geld een barrière vormt om deel te nemen. Om deze reden doen wij er alles aan om kinderen of jeugd voor wie het financieel niet mogelijk is bij te dragen in de kosten, toch de mogelijkheid te bieden om met ons mee te doen.

Voor het verkrijgen van middelen bewandelen wij verschillende wegen:

 • De verkoop op rommelmarkten.
 • Inzameling van kleding. Nog draagbare kleding kan hiervoor afgegeven worden bij het CAP-huis.
 • Het mede organiseren van kienmiddagen.

De visie van Stichting CAP-Born vindt u via deze link.

Meet the team

 • Armand Odekerken

  Content Creator - Editor

 • Albert van der Leeuw

  Content Creator